Privacyverklaring

Bed and breakfast de Gouw
Gerrit Kops
Mei 2018

Ik, Gerrit Kops, en de mensen waarmee ik samenwerk respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG en de Telecommunicatiewet

Over mij

De website www.bbdegouw.nl wordt beheerd door Bed and breakfast de Gouw. Bed and breakfast de Gouw is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Onze gegevens zijn:
Bed and breakfast de Gouw
Brouwerijstraat 5
4317AC Noordgouwe
KvK 20167292

Gegevens die wij verzamelen:

Wanneer u zich (online) aanmeldt voor een verblijf in onze B&B of het contactformulier invult zal u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats

Doel van deze persoonsgegevens

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Wanneer u het contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan mij te verstrekken geeft u mij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Het delen van je persoonsgegevens

Deze website wordt beheert door Dainamics Webdesign. Zij kan de gegevens van het gastenboek verwerken. Daarvoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met haar gesloten.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling van deze website middels een SSL-certificaat en een anti-spamrobot, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. Gegevens die zijn opgeslagen op mijn computer zijn beveiligd met een wachtwoord op document niveau.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Voor deze website kunt u dat aanpassen op gebruikte cookies
Links
Op deze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat naar een website buiten bbdegouw.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in Zoho, mijn CRM- en factureringssysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, om aan de wettelijke verplichtingen van de belastingdienst te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door mij verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten w gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via ghk@zeelandnet.nl

Wijzigingen

Ik behoud mijzelf het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

25 mei 2018